Provádění výcviku na motocyklu po roce 2016

Výcvik bude prováděn podle zákona č. 247/2001 Sb. v základním rozsahu 13hodin, které budou rozděleny do 3 etap. K základnímu rozsahu výcviku je podle potřeby možné dokoupit libovolný počet hodin.

  • Klasický způsob výcviku (4 - 6 hodin) Tato část výcviku bude probíhat klasickým způsobem, kdy učitel jede s žákem na jednom motocyklu.
  • Příprava na zvláštní jízdní úkony (4 - 6 hodin) V této části výcviku bude žadatel na cvičišti pod vedením učitele připravován na zvládnutí zvláštních jízdních úkonů, podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 167/2002 Sb. (jen u skupin: AM, A1, A2, A) které jsou součástí závěrečné zkoušky.
  • Samostatná jízda s doprovodem (3 - 5 hodin) V záverečné části výcviku jede žadatel na motocyklu samostatně a je doprovázen učitelem na doprovodném motocyklu. Učitel dává žadateli pokyny pomocí interkomu.

1. 11. 2015 došlo ke změnám podmínek u závěrečných zkoušek. Stanovený rozsah výcviku však zůstal nezměněn. Je proto potřeba si uvědomit, že stanovený minimální počet hodin nemusí stačit všem žadatelům k zvládnutí jistého a samostatného ovládání motocyklu, což je základní předpoklad pro úspěšnému zvládnutí závěrečné zkoušky.

Všichni žadatelé absolvující výcvik na motocyklu jsou v naší autoškole úrazově pojištěni.

Skupiny ŘO

moto

Skupina A

od 15, 16, 18 a 24 (20) let

AM - Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3
A1 - Motocykly o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3.
A2 - Motocykly s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu /hmotnosti nejvýše 0,2kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.
A - Motocykly bez omezení. Od 20 let pro držitele A2 po dobu nejméně 2 let.

moto

Skupina B

od 18 let

Motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750kg.

Skupina B opravňuje také řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou.

B96 - Jízdní souprava složená z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.

moto

Skupina C

od 21 (18) let

Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500kg určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče. K vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnost nepřevyšující 750kg. ŘO skupiny C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1 a T.

Od 18 let dle výjimky uvedené v § 83 zákona č. 361/2002 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

moto

Skupina D

od 24 (21) let

Motorová vozidla určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Od 21 let dle výjimky uvedené v § 83 zákona č. 361/2002 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

moto

Skupina T

od 17 let

Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

moto

Skupina E

B+E, C+E, D+E

Jedná se o rozšiřující skupinu. Jízdní soupravy je složena z motorového vozidla skupiny B, C nebo D a přípojného vozidla nad 750 kg celkové hmotnosti.